ביטול פוליסת ביטוח רכב

לקוח יקר.
לידיעתך, ביטול פוליסת ביטוח עלול לחשוף אותך ו/או מי מטעמך להיעדר כיסוי ביטוחי במקרה של נזקי רכוש ו/או גוף (בהתאם לסוג הפוליסה המבוטלת), ככל שאלה ייגרמו לך או לצד שלישי


לידיעתך, באפשרותך לבצע החלפת רכב ובכך להימנע מביטול עסקה ועריכת עסקה חדשה ברכישת רכב חדש בהמשך מיום ההקפאה במידה ותתחרט ותבקש לבטל.

לתשומת לבך,
דברי ההסבר הבאים, נכתבו על מנת לסייע לך לבטל את פוליסת הביטוח, בכל סתירה בינם ובין האמור בפוליסת הביטוח שלך יגברו תנאי הפוליסה בלבד.
בטרם תמלא את טופס הבקשה לביטול פוליסה, אנו מסבים את תשומת לבך לדגשים הבאים אשר יסייעו בידך לבצע את פעולת הביטול:

 • נא בדוק היטב כי פרטי הפוליסה שהנך ממלא אכן מתייחסים לפוליסה שהנך מבקש לבטלה.
 • יש למלא באופן מדויק ושלם את הטופס לבקשת ביטול הפוליסה, במידה ואינך בטוח לגבי אחד השדות או יותר ניתן לשאול אותנו באמצעות דוא"ל [email protected] בכל מקרה בו טופס זה לא מולא בצורה נכונה ושלמה, או שחסרים בו מסמכים נוספים, בקשת הביטול לא תוכל להכנס לתוקף, או שתבוטל על פי תנאי הפוליסה.
 • בכל מקרה של ביטול פוליסה עליך לציין את תאריך כניסת הביטול לתוקף, שים לב שתאריך כניסת הביטול לתוקף איננו קודם לתאריך הגשת הבקשה.
 • יש לציין תאריך כניסת הביטול לתוקף החל מהיום שלאחר היום האחרון בו תעודת החובה היתה בשימוש. לדוגמה: אם רכב נמכר או נגנב או הושבת בתאריך 10 לחודש, יש לציין בתאריך כניסת הביטול לתוקף את היום ה 11 לחודש, גם אם הבקשה מוגשת ב 10 לחודש.
 • ההתקשרות עמך בקשר לבקשה זו תתבצע באמצעות שיחה ו/או הודעה בדוא"ל ו/או טלפון הנייד. הנך מסכים ומאשר כי מספר הטלפון והדוא"ל שמילאת בטופס הינם פעילים על ידך וניתן לקבל בהם הודעות כתובות (אי מייל ו SMS).

 


מסמכים נדרשים לביטול ביטוח מקיף או צד ג:

 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות או רשיון נהיגה) של בעל הפוליסה.
 • אם שם המבוטח הינו בית עסק (תאגיד / חברה / עמותה וכד'), יש לצרף "אישור מורשה חתימה" של בית העסק, החברה או התאגיד ובנוסף צילום תעודה מזהה של מורשה החתימה החתום על הטופס.
 • בפוליסות ביטוח מקיף הכוללות סעיף שיעבוד, יש להציג אישור על הסרת שיעבוד.

 • רכב נגנב *
  נדרש: אישור משטרת ישראל

  רכב נמכר *
  נדרש: אישור העברת בעלות

  רכב הושבת *
  נדרש: אישור השבתה ממשרד הרישוי

  רכב הוכרז כטוטאלוס *
  נדרש: דוח שמאי

  קיים כפל ביטוח *
  נדרש: עותק של הפוליסה הנגדית

  במקרה המסומן בכוכבית אם תאריך הביטול המבוקש הינו רטרואקטיבי, חובה לצרף את המסמך הנדרש. אחרת, כניסת הביטול לתוקף תהיה בהתאם לתאריך הבקשה בטופס, אך לא לפני מועד קבלת הטופס.

ניתן לבקש ביטול פוליסה ישירות באתר חברת הביטוח

ביטול מקיף או צד ג בחברת הביטוח

או למלא טופס ביטול ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח

טופס ביטול ביטוח מקיף / צד ג

 

דגשים לביטול ביטוח חובה לרכב:

  יש לצרף בדוא"ל את המסמך הנלווה הנדרש כפי המפורט להלן:

  רכב נגנב *
  נדרש: אישור משטרת ישראל

  רכב נמכר *
  נדרש: אישור העברת בעלות ובנוסף צילום מסך או עותק של הודעת סמס / ווצאפ / מייל / מכתב שנשלחה לקונה הרכב ובה מצוין מספר הרכב, תאריך ההודעה והבהרה לרוכש הרכב שביטוח החובה אינו בתוקף, ואין הוא רשאי להסתמך על תעודת חובה של המוכר בעת נהיגה ברכב וכי תעודת הביטוח שהוצאה לרכב על ידי המוכר בוטלה

  רכב הושבת *
  נדרש: אישור השבתה ממשרד הרישוי

  רכב הוכרז כטוטאלוס *
  נדרש: דוח שמאי

  קיים כפל ביטוח *
  נדרש: עותק של הפוליסה הנגדית

  במקרה המסומן בכוכבית אם תאריך הביטול המבוקש הינו רטרואקטיבי, חובה לצרף את המסמך הנדרש. אחרת, כניסת הביטול לתוקף תהיה בהתאם לתאריך הבקשה בטופס, אך לא לפני מועד קבלת הטופס ותעודת ביטוח החובה המקורית בחברה.

  במידה ומסמכים המפורטים לעיל לא יצורפו לטופס בקשת הביטול – ייעשה הביטול בהתאם לתנאי הפוליסה ובמועד שנקבע בה.

  נציין כי לאחר קבלת המסמכים הנ"ל והעברתם לחברה המבטחת, זו תחליט באם לבטל את הפוליסה רטרואקטיבית או לא, בכל מקרה החלטה זו איננה ניתנת בידה של סוכנות הביטוח שבמקרה זה משמשת להעברת הבקשה בלבד.

  כל הנאמר בעמוד זה מתייחס ללקוחות ומבוטחי "חובה סוכנות לביטוח (2013) בע"מ" בלבד.
בקישור הבא מידע נוסף לביטול ביטוח חובה

ביטול ביטוח חובה לרכב

משווים וחוסכים

אנו מאתרים עבורך הצעות ממגוון חברות ביטוח