ביטוח דירה

נסו אותנו -חסכון של עד 40% פחות
משאירים פרטים ונציג חברת הביטוח שבהסדר יצור אתכם קשר להצעת ביטוח דירה בכיסוי ביטוחי מצוין, מותאם אישית ובמחיר הכי משתלם שתמצאו. ההצעות שלנו מנצחות גם במחיר וגם בתנאי הביטוח.


  תקנון האתר  מה זה ביטוח דירה

  דירה מוגדרת כנכס רשום ומאושר למגורים ברשות המקומית. דירה יכולה להיות בית פרטי, דירה בבניין משותף, דירה שפוצלה כחוק ועוד. ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה וביטוח תכולה. ביטוח מבנה מכסה את מבנה הדירה ואת צמודי המבנה (כמו מטבח, כלים סניטריים וכד'),בעוד ביטוח תכולה מכסה את הרכוש המאוחסן בתוכה. תנאי הפוליסה בביטוח דירה הינם תקניים, כלומר, חברת ביטוח לא יכולה לגרוע מהכיסוי התקני, אלא רק להרחיב את הכיסוי.

  ביטוח מבנה נועד לכסות את המבנה הפיזי של הדירה וכל האבזור הנלווה אליו. המשמעות היא שאם המבנה ניזוק עקב שריפה, שיטפון או אירוע אחר המכוסה ע"פ הפוליסה, עלות התיקון או הבנייה מחדש תכוסה על ידי חברת הביטוח. הוא מכסה גם את החלקים החיצוניים של המבנה כמו הגג, הקירות או מערכת האינסטלציה.

  ביטוח תכולה נועד לכסות את הרכוש והחפצים המאוחסנים בתוך הדירה ושאינם חלק מהמבנה, כגון תכשיטים, מכשירים אלקטרונים, רהיטים, ביגוד וחפצי ערך נוספים. בחלק מהכיסויים ניתן לבטח חלק מהרכוש גם בהמצאו מחוץ לדירה.

  חשוב לדעת כשרוכשים ביטוח דירה

  ביטוח מבנה דרך הבנק לא כולל כיסוי לצד ג

  מקבלי הלוואות רבים משאירים את ביטוח המבנה לנציג הבנק או סוכנות הביטוח של הבנק ולא מודעים לכך שביטוח מבנה משכנתא דרך סוכנות ביטוח מטעם הבנק איננו כולל כיסוי במקרה של נזק לצד ג (צד שלישי כמו לדוגמה פיצוץ צנרת ונזילה עם נזק לשכן). מדובר בחוסר ביטוחי משמעותי שמבחינה מקצועית ההמצלה הגורפת הינה שלא לבטח את המבנה דרך הבנק, גם אם מדובר בבית פרטי וללא שכנים, צד שלישי יכול להיות גם מי שמגיע לביקור בתוך המבנה.

  ביטוח מבנה משכנתא – לא לפי גובה המשכנתא

  חשוב לא לקבוע את סכום הביטוח למבנה לפי גובה ההלוואה. סכום הביטוח למבנה צריך לשקף את עלות בנייתו מחדש במקרה של נזק מוחלט. גובה סכום הביטוח למבנה נקבע לפי שטח המבנה ברוטו כפול עלות בניה למ"ר. מי שיבטח את הנכס לפי גובה החוב שנותר להלוואה מסכן את עצמו ב"תת ביטוח" (רכישת ביטוח בשיעור נמוך מהכיסוי המלא) ובמקרה של כל תביעה חברת הביטוח תוכל לטעון כיסוי חלקי בהתאם ליחס שבין הביטוח שנרכש לכיסוי המלא.

  ביטוח ערך הקרקע בבתים משותפים

  מדובר בסעיף המייקר מאוד את עלות הביטוח למבנה אך יש לו משמעות גבוהה כשמדובר בדירה בבניין משותף. ביטוח מבנה מכסה את הבניה מחדש, אולם מה קורה אם בניין התמוטט ברעידת אדמה וחלק מבעלי הדירות בבניין לא רכשו ביטוח מבנה ? כיצד יבנה המבוטח את הדירה מחדש אם לשכנו אין את האמצעים לבנות את המבנה שלו כחלק מהבניין המשותף ? לכן מומלץ לשקול רכישת ביטוח נוסף שמפצה את הלקוח גם בערך הקרקע ולמעשה מאפשר למבוטח לקבל את שווי השוק של הדירה ולא להיות תלוי בבעלי הדירות הנוספים במבנה המשותף.

  כיסוי ביטוחי לרעידת אדמה

  ידוע לכולם שמדינת ישראל היא חלק מהשבר הסורי אפריקאי ולמעשה נמצאת בסיכון גבוה לרעידת אדמה שעלולה לגבות מחירים גבוהים בחיי אדם ובנזק לרכוש. הפוליסה לביטוח דירה מאפשרת לוותר על כיסוי רעידת אדמה כדי להפחית את עלות הפוליסה, בביטוחי מבנה למשכנתא אין אפשרות להסיר את הכיסוי לרעידת אדמה. כמובן שההמלצה הינה לרכוש כיסוי הכולל גם רעידת אדמה.

  כיסוי נזקי צנרת שרברב בהסדר

  בפוליסת ביטוח דירה ניתן לרכוש כתבי שירות לנזקי צנרת. במידת ובחרתם פוליסה הכוללת את הכיסוי הנ"ל ישנה אפשרות לבחירת נותן השירות דרך ספק של חברת הביטוח ובהשתתפות עצמית נמוכה יותר או ספק מטעם המבוטח בהשתתפות עצמית גבוהה יותר. חשוב לדעת שבהנחיית הפיקוח על הביטוח, האחריות על עבודת השרברב מטעם חברת הביטוח היא על החברה, לעומת זאת כשמזמינים שרברב פרטי האחריות היא על הלקוח.

  ביטוח דירה שכורה

  בדרך כלל האחריות על המבנה הינה של בעל הנכס (המשכיר) והאחריות על התכולה היא על השוכר. בחתימה על חוזה שכירות כדאי לעגן את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לכיסוי הביטוחי. נהוג להוסיף בפוליסה סעיף אחריות צולבת לביטוח מבנה, סעיף זה מבטיח כיסוי לנזק למבנה ללא תלות אם המשכיר או השוכר אחראים לנזק שנגרם, ללא חשש מתביעה נגדית. בנוסף הגנה הן לשוכר והן למשכיר אם אחד מהם גרם ברשלנות נזק לצד שלישי.

  ביטוח פעילות עסקית בדירה

  דירה שמתקיימת בה פעילות עסקית חובה על המבוטח לעדכן בכך את חברת הביטוח שכן יתכן שהסיכון גדול יותר ויש לתת על כך את הדעת בכל הקשור להרחבת החבות כלפי צד שלישי, הרחבת הכיסוי לגניבה ופריצה, כיסוי עבור חבות מעבידים (במידה ויש עובדים), ביטוח לכספים סחורה ומלאי.

  ביטוח דירה בשורה התחתונה:

  הבית או הדירה הם בדרך כלל הרכוש היקר ביותר לכל אחד מאיתנו במבחן השווי הכספי ולכן חשוב לבטח את הדירה מפני נזקים שעלולים לגרום לנו לאבד נכס יקר במלואו או בחלקו ולגרום לנו להוצאות גבוהות.
  ביטוח מבנה – מכיוון שהמבנה הוא בדר"כ הנכס יקר יותר בהשוואה לתכולה , הסיכון הכלכלי בעקבות נזק למבנה גבוה הרבה יותר ולכן חשוב לבטח אותו בראש ובראשונה. בעלי משכנתא רוכשים בביטוח מבנה כתנאי לקיום הפוליסה מצד הבנק. הפוליסה לביטוח מבנה מצד הבנק חסרה כיסוי לנזקי צד שלישי ולכן רק על לפיכך חובה לבחון העברת הכיסוי לחברת ביטוח פרטית.
  ביטוח התכולה – כיסוי שנותן מענה מצויין למקרה של נזק מלא או חלקי. מי שאבדן רכושו שבדירה בעקבות שריפה, רעידת אדמה, הצפה וכל אירוע אחר שמכוסה ע"פ הפוליסה יביא אותו למצוקה כלכלית ברמה כלשהי, צריך לשקול לבטח את תכולת הדירה כדי להמנע מכך.
  ביטוח דירה

  כבר מבוטחים אצלנו ?
  כבר רכשת דרכנו ביטוח דירה

  שירות לקוחות

  מידע נוסף

  מה קורה לכיסוי הביטוחי של דירה שלא בשימוש ?
  בניגוד לביטוח רכב שבו במקרה של אי שימוש ברכב ניתן להשבית את הפוליסה וליהנות מזיכוי במחיר הביטוח, בביטוח דירה זה עובד אחרת: אם הדירה איננה תפוסה מעל 60 ימים אז אין כיסוי לנזקי מים, למעשי גניבה , פריצה ושוד או למקרה של נזקים בזדון.

  לקבלת הצעה

  איך מחשבים את שווי המבנה ?

  סכום ביטוח המבנה מחושב בגובה עלות בניית המבנה מחדש לפי סטנדרט הבניה. לדוגמה, מבנה בשטח ברוטו של 150 מ"ר בסטנדרט בניה רגיל (כ 6000 ש"ח עלות בניה למ"ר) יבטוח בכ 900,000 ש"ח סכום ביטוח. עלות הבניה למטר משתנה כאמור לפי סטנדרט הבניה ולפי מחירי הבניה הרלבנטים לתקופת הביטוח.

  אני רוצה הצעה

  מה קורה אם ביטחנו בסכום נמוך מהנדרש ?
  באופן טבעי קיימת נטיה לחסוך בעלות הביטוח, אך חשוב לזכור שמצב של "ביטוח חסר" או "תת ביטוח" איננו רצוי ועלול להפתיע לרעה בזמן תביעה.
  קיימת נטיה לחשוב שמרבית הנזקים הם נקודתיים וחלקיים ואם ביטחנו תכולה בשווי 300,000 רק בגובה 100,000 ש"ח ונגרם נזק של 50,000 ש"ח אז הם מכוסים במסגרת הפוליסה, אך לא כך. מי שביטח את רכושו בביטוח חסר יקבל פיצוי באותו יחס.

  לדוגמה: מבנה בשווי 1,000,000 ש"ח בוטח רק ב 400,000 ש"ח (40% מהשווי בוטח) ונגרם נזק בגובה 100,000 ש"ח, המבוטח ישופה רק ב 40% מהנזק (40,000 ש"ח בלבד). זה נכון גם לגבי ביטוח המבנה וגם ביטוח התכולה.

  להצעת ביטוח דירה

  האם נדרש לעדכן את הפוליסה בכל רכישה של תכולה חדשה ?
  לא בכל רכישה של תכולה, בוודאי לא של תכולה מתחדשת כמו בגדים, מכונת כביסה שהוחלפה בחדשה וכד'. אך במידה וביצעתם רכישה של תכולה חדשה שמוסיפה שווי משמעותי (מעל 10%) לסכום הביטוח הקיים, חייב לעדכן את חברת הביטוח כדי לעדכן את הפוליסה בהתאם כדי להמנע ממצב של תת ביטוח.
  בנוסף חייב לעדכן את חברת הביטוח בכל רכישה של פריט שיש לגביו מגבלות בפוליסה כמו תכשיטים, אוספים ודברי ערך אחרים.

  האם הפוליסה כוללת כיסוי לרעידת אדמה ?
  כן, הפוליסה התקנית מכסה נזקי רעידת אדמה, אך באפשרותך (לא מומלץ) להסיר כיסוי זה, בתנאי שדירתך אינה משועבדת לבנק במסגרת משכנתא.
  ההמלצה הגורפת הינה שלא לוותר על כיסוי רעידת אדמה, במיוחד במדינת ישראל שנמצאת על השבר הסורי אפריקאי ועל פי דעת מומחים קיימת סבירות גבוהה לרעידות אדמה.

  לקבלת הצעה

  כיצד מתבצע התשלום במקרה של תביעה ?
  חברת הביטוח יכולה לבחור באחת מן הדרכים שישפו את המבוטח ויחזירו אותו למצבו קודם לנזק שנגרם. באפשרות חברת הביטוח לשפות בפיצוי כספי, לתקן את הנזק או להחליף את הרכוש הניזוק באחר.

  להצעת מחיר

  רוצה שנחזור אליך ?
  לקבלת הצעה משתלמת מנציג


   תקנון האתר


   משווים וחוסכים

   אנו מאתרים עבורך הצעות ממגוון חברות ביטוח