ביטול ביטוח חובה לרכב

באיזה חברה רוצים לבטל ?
יש לבחור את חברת הביטוח כדי לצפות בהנחיות לביטול באותה חברה


ביטול ביטוח חובה לרכב
חשוב לקרוא ולפעול לפי ההנחיות

ביטול בעקבות מכירת רכב:
לא ניתן לבטל ביטוח רטרואקטיבי לרכב שנמכר.
כדי לבטל ביטוח חובה לרכב שנמכר יש להעביר את כל 3 המסמכים:

 • טופס ביטול מלא וחתום
 • אישור העברת בעלות
 • תיעוד שליחת הודעה (לדוגמה צילום מסך) לקונה הרכב על ביטול הפוליסה או העתק תעודה נגדית על שמו
 • ביטול לרכב שלא נמכר:
  חובה לשלוח טופס ביטול מלא וחתום, לא חייב לצרף מסמך נוסף
  ניתן לצרף במידת הצורך:

 • אישור משטרה (לרכב שנגנב)
 • אישור הורדה מהכביש לרכב מושבת
 • אישור מכירת רכב לפירוק/חלקים
 • דוח שמאי בטוטאלוס
 • העתק תעודת חובה חדשה / נגדית
 • שלמה חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בחברת שלמה יש למלא אונליין את הבקשה לביטול באתר החברה:

  ביטול פוליסה בשלמה אונליין


  כדי להעביר את בקשת הביטול לחברת הביטוח דרכנו – ניתן להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  שירביט מבית חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בשירביט מבית הראל חברת לביטוח יש להוריד את טופס הביטול, למלא אותו ולהחזיר אלינו חתום בצירוף כל המסמכים הנדרשים. חשוב להקפיד בכל בקשת ביטול לרכב שנמכר לצרף אישור העברת בעלות והעתק של הודעה לקונה על ביטול הביטוח.

  להורדת טופס ביטול


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש). לתשומת לבך: שליחת בקשת ביטול ללא המסמכים הנלווים לא תאפשר לחברת הביטוח לבטל את הפוליסה.

  הכשרה חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בהכשרה חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה בהכשרה


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  כלל חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בכלל חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה בכלל ביטוח


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  מנורה מבטחים חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה במנורה מבטחים חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה במנורה מבטחים


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  הפניקס חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בפניקס חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה בפניקס ביטוח


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה חברת הפניקס מבקשת לצרף גם: טופס בקשה להחזר פרמיה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  שומרה חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בשומרה חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה בשומרה ביטוח


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  מגדל חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה במגדל חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה במגדל ביטוח


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  איילון חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה באיילון חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה באיילון ביטוח


  בחברת הביטוח איילון ניתן לבטל את הפוליסה לביטוח חובה רק על ידי חברת הביטוח. באפשרותך למלא טופס ביטול אונליין בקישור למעלה ולצרף דרכו את הפרטים הנדרשים על ידי החברה לביטול. למידע נוסף על ביטול פוליסה באיילון חברה לביטוח: https://www.ayalon-ins.co.il/services/cancel/

  הראל חברה לביטוח

  לביטול ביטוח חובה בהראל חברת לביטוח באתר החברה בקישור הבא:

  ביטול פוליסה בהראל ביטוח


  כדי שאנו נעביר עבורך את בקשת הביטול לחברת הביטוח – יש להוריד כאן טופס לביטול ביטוח חובה למלא ולהחזיר אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות ווטסאפ 0545908200 בצירוף המסמכים הדרושים ואנו נעביר את הבקשה לחברת הביטוח לביטול. יש לציין בנושא ההודעה ובראש הטופס אם ברצונך להקפיא (לרכב שאיננו ברשותך) או להשבית (רכב שברשותך אך לא בשימוש)

  משווים וחוסכים

  אנו מאתרים עבורך הצעות ממגוון חברות ביטוח