השוואת ביטוח חובה

1 פרטים בסיסיים
2 השוואת מחירים
3 הזמנת פוליסה
רק בחובה - משווים ובוחרים בביטוח חובה הטוב ביותר
X
דברו איתי
תקופת הביטוח: -

ביטוח חובה לרכב

הפוליסה לביטוח חובה לרכב מספקת הגנה מפני נזקי גוף לנהג הרכב, לנוסעים ברכב ולהולכי הרגל עקב תאונה הנובעת משימוש ברכב.
תעודת ביטוח חובה הינה למעשה פוליסת ביטוח לכיסוי נזקי גוף המחויבת ע"פ חוק כתנאי לשימוש ברכב. משכך הפוליסה ותעריפיה מפוקחים על ידי משרד האוצר.
שימוש ברכב מנועי ללא קיום פוליסת ביטוח חובה בתוקף הינה עבירה פלילית וסכנה ממשית לפגיעה בגוף ללא כיסוי כספי לנפגע.

התחל השווואה

מידע נוסף

ביטוח חובה לרכב הינו מוצר חובה ע"פ חוק, לפי פקודת ביטוח רכב מנועי. כך נכתב בפקודה בפרק ב' (חובת הביטוח) בסעיף 2 – חובת פוליסה (בין היתר):

"2.(א) בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמש אדם – ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש – ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו.
(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 750 לירות, ורשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה כאמור בסעיף 36א לפקודת התעבורה, או לפסלו מקבל או מהחזיק רשיון רכב לסוג מסויים של רכב או לרכב מסויים, לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חודש, זולת אם ראה להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר מנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין; תחילת הפסילה וחישוב תקופתה יהיו כאמור בסעיף 42 לפקודת התעבורה.
(ג) מי שנפסל עקב הרשעה לפי סעיף זה יראוהו לענין פקודת התעבורה כאילו נפסל לפי הוראותיה."

השוואת מחירי ביטוח חובה

מכיוון שהחוק מחייב ברכישת ביטוח חובה, מוצר זה הינו מוצר בפיקוח של משרד האוצר. הפיקוח נעשה על מגוון פרמטרים:
1. מחירי ביטוח חובה – בין היתר קביעת הפרמטרים שבהם תוכל חברת הביטוח לעשות שימוש כדי לבצע תמחור של מחיר ביטוח חובה לרכב.

2. עידוד תחרותיות במחירי ביטוח החובה – הרפורמה שהחלה בינואר 2019 היא דוגמה מובהקת לכך שהפיקוח על הביטוח התערב לטובת הציבור, בכך שהוזיל משמעותית את מחירי ביטוח החובה בין היתר על ידי עידוד במחיר חובה זול יותר לבעלי מערכות בטיחות מתקדמות, הוזלת תעריפי הפול, הוזלה לפי פרמטר מגדרי ועוד.

3. טיב ואחידות הפוליסה – מדובר במוצר אחיד ומפוקח שחברות הביטוח אינן יכולות לבצע בו שינוי ללא קבלת אישור מהמחוקק (הכנסת) וללא מעורבות הפיקוח על הביטוח.

4. רמת השירות – טיב השירות נמדד ומפורסם על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר, לכל חברת ביטוח יש ציון למדד השירות. הציון הזה ניתן לחברה לפי שקלולי פרמטרים שעורך משרד המפקח מידי שנה.
גם במוצרי ביטוח אחרים ישנו פיקוח ואף שהם אינם מוצרי חובה, אך בביטוח חובה לרכב מדובר בסוג כיסוי שכיח ביותר ולכן חשוב לייצר תחרות והשוואת מחירי ביטוח רכב חובה בין החברות.

מחשבון ביטוח חובה

מחשבון ביטוח חובה לרכב אותו מפרסם משרד האוצר מציג מידי חודש את תעריף ביטוח חובה של חברות הביטוח השונות. בכך מחשבון הביטוח יוצר שקיפות ומעביר מידע מלא לציבור בעת רכישת ביטוח חובה לרכב. מחשבון ביטוחי חובה של משרד האוצר מציג תעריף שנתי ואת שמה של חברת הביטוח המבטחת.
בפועל, לרוב, יזום של פניה לחברת הביטוח לרכישת ביטוח חובה, יתקל לרוב בהעברת הפניה לטיפול סוכנות ביטוח מטעם חברת הביטוח (בהנחה שהחברה איננה חברת ביטוח ישירה). לרוב סוכנויות הביטוח (לא כולן) אינן ששות (בלשון המעטה) לשווק ביטוח חובה בלבד אלא בצמוד לפוליסת ביטוח רכוש לרכב (מקיף / צד ג'). מה שמביא אותנו לנושא הבא:

השוואת ביטוח חובה

לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, סעיף 8 (שעניינו איסור להתנות פוליסה בביטוח נוסף):

"8 (א) מבטח שנתבקש להוציא פוליסה לפי דרישות סעיף 3, כולן או מקצתן, לא יתנה הוצאתה בעשיית ביטוח נוסף בינו לבין המבקש.
8 (ב) מבטח המפר הוראת סעיף קטן (א), דינו – קנס 5,000 לירות. " (מעניין כמה שווים היום חמשת אלפים לירות…).

לכן אם הנך מבקש לרכוש ביטוח חובה לרכב מחברה או סוכנות ביטוח וזאת מתנה את העסקה ברכישת ביטוח נוסף, הרי שמדובר בעבירה על החוק.
זה מביא אותנו לקצת מילים טובות על השירות הייחודי שלנו ☺
.

למחשבון השוואת חובה

אנחנו שומעים זאת כמעט בכל יום מלקוחותינו: "איזה כיף שיש אתכם" , ,כל הכבוד לכם תמשיכו" וכד'. נכון לכתיבת שורות אלו אנו סוכנות הביטוח היחידה בשוק שמבצעת השוואת ביטוח חובה אונליין משווקת ומאפשרת לגולשינו ביטוח חובה בלבד (ללא הצמדת מוצר נוסף) וללא עמלה / דמי טיפול מצד הלקוח. חברת הביטוח היא זו שגובה מהלקוח את התשלום בצורה שקופה באופן כזה שכל התשלום של הלקוח מגיע לחברת הביטוח וללא עלויות נוספות.

בכך החל משנת 2013 אנו משנים סדרי עולם בתחום ביטוח החובה לרכב. אנו מספקים זאת ללקוח בשקיפות, במהירות ובתהליך פשוט ונוח. אנו קוראים ללקוחותינו לא לרכוש ביטוח חובה "אוטומטית" דרך החברה בה הנכם רוכשים ביטוח מקיף או צד ג'. לעיתים ניתן לחסוך מאות שקלים בשנה על ידי השוואות מחירים בביטוח רכב חובה באמצעות מחשבון חובה.

לקבלת הצעות מחיר אונליין

אנו מקבלים מידי חודש הודעות אימייל בנוסח: "שלום, מבקש שתחדשו לי את הביטוח חובה שלי אצלכם באותו מחיר". ראשית אנו שמחים על האמון שאנו מקבלים מהלקוחות, אך מחיר ביטוח חובה נקבע בכל שנה על פי תעריף ביטוח חובה בחברות הביטוח.
כלומר, כפי שכתבנו קודם, משרד האוצר מאשר לחברות הביטוח את המחירים ורק לפי מחירים אלו ישווק ביטוח החובה של אותה חברה. לכן, בכל שנת ביטוח המחיר יכול להשתנות לטובה או לרעה. מעבר לכך, יכול להיות שלא כדאי ללקוח לחדש את ביטוח החובה לפי אותם פרמטרים אלא לבדוק מה המחיר לפי הנתונים הקיימים.

לדוגמה: לקוח שרכש בשנה שחלפה ביטוח חובה במחיר מסויים לפי גיל נהגים מגיל 20 ומעלה ויכול לרכוש כעת בחידוש ביטוח לכל נהג מגיל 21 (כי גדל בשנה), אז ביטוח החובה שלו יהיה ככל הנראה הרבה יותר זול מאשתקד. לכן חשוב מאוד להשוות מחירי ביטוח חובה אונליין מידי שנה. זה קל, זה נוח , מהיר וחוסך המון.

חידוש ביטוח חובה

שלב 1 ממלאים פרטים בסיסיים – נכנסת למחשבון ביטוח חובה
כעת הגיע הזמן להתחיל לחסוך. איך ? ממלאים את כל הפרטים בשלב זה ומקליקים להמשך (שימו לב! בשלב הראשון אנו מבקשים את מינימום הפרטים הדרושים על מנת לתת הצעות מחיר).

שלב 2 תוצאות ההשוואה – בשלב זה תתקבלנה תוצאות של השוואת מחירים לביטוח רכב חובה מכל חברות הביטוח, ניתן לצפות במחיר המשוקלל , במספר התשלומים המקסימלי ובהערות אם ישנן. עם בחירת ההצעה המשתלמת ביותר יש להקיש על "המשך" משמאל להצעה המתאימה ולעבור לשלב הבא.

שלב 3 סיום ההזמנה – לאחר שבחרתם את ההצעה המשתלמת עבורכם. זה השלב האחרון בו ממלאים את הפרטים האישיים כגון פרטי הנהגים , פרטי הרכב ואמצעי תשלום. בסיום מילוי הנתונים יש להקיש על "המשך" ועל ידי כך לשלוח את ההזמנה לסוכנות הביטוח.

מה קורה מאחורי הקלעים ?

מיד עם קבלת ההזמנה (במסגרת שעות הפעילות לטיפול בהזמנות) היא נבדקת על ידי מנהל תיק הלקוחות שיבצע אימות נתונים מהיר. במידה והכל תקין מופקת פוליסת ביטוח חובה לרכב ונשלחת בדוא"ל + דואר רגיל.
במידה ויש צורך בהשלמה או אימות או תיקון פרטים ייצור עמכם קשר טלפוני או במייל מנהל תיק הלקוחות כדי להשלים את החסר.
לאחר סיום התהליך תישלח אליך הודעת דוא"ל ובה עותק של תעודת ביטוח חובה + פרטים ליצירת קשר עם סוכנות הביטוח.

קדימה נתחיל להשוות מחירים

התשובה לשאלה כמה כסף ניתן לחסוך על ידי השוואת חובה משתנה מאדם לאדם. הניסיון שלנו מוכיח שהחסכון הממוצע שמושג באמצעות השוואת ביטוח חובה לרכב נע סביב מאות שקלים. בנוסף, גם אם החיסכון במחיר ביטוח חובה שמושג באמצעות השוואת ביטוחי חובה הינו קטן ממאות שקלים עדיין כדאי לבצע השוואת ביטוח חובה מכיוון שלאורך זמן עלות ביטוח חובה תהיה קטנה ביחס לשוק, זה הכלל לגבי כל מוצר שאנו זקוקים לרכוש מידי שנה, השוואת מחירי ביטוח חובה באמצעות מחשבון ביטוח רכב חובה חוסכת עלויות.
הדרך הטובה ביותר לדעת כמה אפשר לחסוך היא פשוט לבדוק, להיכנס למחשבון ולבצע השוואה ובתוך כמה שניות לקבל מגוון הצעות מחיר.

אני רוצה להשוות ולבדוק


תאריך תחילת ביטוח חובה:
שנה – שנת תחילת הביטוח תיבחר אוטומטית למעט הצעה בחודש דצמבר.
חודש – יש לבחור את חודש תחילת הביטוח.
יום – לבחור את יום תחילת הביטוח.

חשוב, אם ביטוח החובה שלך מסתיים בסוף החודש, יש לרכוש ביטוח חובה שמתחיל מ 1 לחודש הבא לאחריו. אם תבחר תאריך תחילה שזהה לתאריך הסיום תקבל הצעת ביטוח ל 11 חודשים ויום.

סוג ודגם הרכב – רכב פרטי או רכב מסחרי, ניתן לבחור את דגם הרכב לפי יצרן, שנת ייצור ודגם משנה. אם אינכם בטוחים לגבי סוג הרכב ניתן לבדוק ברשיון הרכב "טסט", אם אינכם מוצאים את דגם הרכב שלכם דברו איתנו.

סוג תיבת הילוכים – לא משפיע על מחיר ביטוח החובה.

האם יש מערכת התראה על אי שמירת מרחק (FDW) ו/או התראה על סטיה מנתיב (LDW) – במידה וקיימת מערכת בטיחות מסוג זה (דוגמת "מובילאי") תינתן הנחה נוספת. (במידה והמערכת איננה אינטגרלית במפרט הרכב והותקנה לאחר עלייתו לכביש, יתכן ויידרשו אישורי התקנה לאישור המחיר עם ההנחה).

האם קיימת ברכב מערכת בקרת יציבות (ESP) – לעיתים שאלה הזו נשאלת ויש לענות עליה, אם אינך בטוח ניתן לבדוק ברשיון הרכב אם בסעיף "בקרת יציבות" כתוב "כן" אז המערכת קיימת, אם הסעיף ריק אז היא איננה קיימת. לרוב המערכת קיימת בכלי רכב משנת 2010 ומעלה ומוגדרת אוטומטית כקיימת.

הבעלות על הרכב – אם הרכב בבעלות פרטית יש לבחור "פרטי" , אם הרכב בבעלות חברה, עמותה וכל אפשרות אחרת – יש לבחור "אחרת".

נפח מנוע – בעבר ניתן היה להקליד ידנית את נפח המנוע של הרכב – חשוב לדייק בנתון זה ישפיע על המחיר המוצג. אם תבחרו דגם רכב שנפח המנוע שלו שונה מזה בפועל, אז מחיר ביטוח החובה עשוי להשתנות. בדר"כ כשמדובר ברכב מסחרי אז משקל הרכב משפיע על המחיר ולכן יש לשים לב.

כריות אויר – אם נשאלתם יש לסמן האם יש ברכב כרית אויר אחת לפחות, אם לא נשאלתם, אז המערכת מזהה את מספר כריות אויר לפי קוד הדגם.

מטרת השימוש ברכב – אנו יכולים להציע במחשבון רכישת ביטוח חובה רק אם הרכב משמש למטרות חברתיות ופרטיות. בכל מטרות השימוש האחרות לא נוכל להגיש הצעה אונליין מכיוון שמדובר במטרות שימוש מיוחדות שאותן עלינו לבחון בטרם הגשת הצעה, ובדרך כלל לא ניתן לבטחן כגון: הסעת נוסעים בשכר או כנגד תשלום, מטרת מתן שירותי חילוץ או גרירה של רכב מנועי תמורת תשלום ו/או שכר, שירותי השכרת רכב, לימוד נהיגה, שירותי מבחן מעשי (טסט) ועוד.

גיל הנהג הצעיר ביותר – יש לבחור את הגיל של הנהג הצעיר ביותר ברכב בדרך קבע. מומלץ בסעיף זה שלא "להתחכם" ולרכוש ביטוח חובה לפי הגיל של הנהג הצעיר הידוע באמת. אינך רוצה בשעת תביעה חו"ח להוכיח כי הנהג הצעיר איננו נוהג בדרך קבע… (במיוחד כשמדובר בבן משפחה או עובד בחברה).

שנות וותק נהיגה – של הנהג הצעיר ביותר ברכב. אם קיים נהג מבוגר יותר מהנהג הצעיר ביותר ושיש לו וותק נהיגה נמוך יותר, אנו ממליצים לציין את הוותק הנמוך יותר.

מספר הרשאים לנהוג – סעיף זה איננו משפיע על מחיר ביטוח חובה, פרמטר זה יכול להשפיע רק על מחיר ביטוח מקיף ו/או צד ג' לרכב. אם הנך רוכש ביטוח חובה בלבד יש לסמן "נהגים ללא הגבלה" מכיוון שמימילא זה הכיסוי שיתקבל (בביטוח חובה לא ניתן להגביל מספר הנהגים אלא רק את יתר המאפיינים כגון גיל, וותק וכד').

מין הנהג הצעיר ביותר – כן, זהו פרמטר שמשפיע על המחיר. אל תשאלו אותנו למה, כך קבע המחוקק וחברות הביטוח משתמשות בפרמטר זה. בחלק מחברות הביטוח יש למסור את פרטי הנהג הצעיר ביותר ולכן יש לענות תשובה אמתית וכנה (גם אם נהגת צעירה משלמת קצת פחות).

עבר ביטוחי – העבר הביטוחי הקודם בביטוח צד ג' או מקיף איננו רלבנטי לעניין תמחור ביטוח חובה. כמו גם עיר המגורים, אלו ישפיעו רק על מחיר ביטוח מקיף וצד ג'.

מספר תביעות גוף – יש לבחור כמה תביעות גוף היו לכלל המבוטחים בשלוש השנים האחרונות. (תביעה על נזקי גוף איננה תביעה על נזקי רכוש כגון גניבת הרכב או תיקון במוסך)

מספר שלילות – יש לבחור כמה שלילות רישיון נהיגה היו לנהגים ברכב בשלושת השנים האחרונות.

הבנתי – בואו נתחיל

משווים וחוסכים – בואו נתחיל

X
מחשבוני ביטוח רכב
משווים וחוסכים לך בכל סוגי ביטוח הרכב
ביטוח מקיף וחובהאת/ה כאן ביטוח צד ג וחובהאת/ה כאן ביטוח חובהאת/ה כאן
מחשבוני
ביטוח רכב
מחשבוני
ביטוח רכב
page loader

מחפשים לך ביטוח משתלם....

המערכת מאתרת עבורך הצעות משתלמות ממגוון חברות ביטוח:

ההצעות באתר כוללות הנחות מיוחדות ופירוט תנאי הביטוח באופן הכי שקוף שיש.

נגישות