כלל ביטוח – הוספת נהג צעיר וחדש לפי ימים

 

כלל ביטוח מאפשרת הוספת נהג מזדמן בין אם הוא צעיר או חדש בפוליסות ביטוח מקיף בלבד בתנאים המפורטים:

כלל ביטוח – הוספת נהג מזדמן
כלל ביטוח מאפשרת הוספת נהג מזדמן באופן הבא:
פוליסות אפשריות ביטוח מקיף בלבד (אם ביטוח החובה בכלל הכיסוי יחול גם בביטוח החובה באופן אוטומטי)
הגבלת פעמים עד 15 פעמים בשנת ביטוח, החל מ 3 ימים ועד 7 ימי הפעלה בכל פעם.
החל מ 1.4.2021 ללא הגבלת מספר פעמים
מחיר 29 ש"ח ליום
כיסוי ביטוח חובה במידה וקיים ביטוח חובה בכלל לאותו רכב אז הכיסוי יחול גם בחובה
במידה וביטוח החובה איננו בכלל – יש לרכוש כיסוי מתאים בביטוח החובה.
השתתפות עצמית בתקופת ימי הכיסוי, ההשתתפות העצמית שתהיה על כל הנהגים בפוליסה הינה זהה להשתתפות העצמית לנהג צעיר וחדש במסלול בו הנך מבוטח. בדר"כ ההשתתפות העצמית תגדל ב 50% לעומת ההשתתפות העצמית בפוליסה והיא תחול על כל הנהגים (גם אם במהלך ימי הכיסוי נגרם נזק על ידי נהג שאיננו צעיר או חדש)..
הפעלה אונליין ניתן להפעיל את הכיסוי באתר החברה:
https://www.clalbit.co.il/carinsurance/temporarydriverinsuranceonline/#/
מידע נוסף מכיוון שהתנאים להוספת הכיסוי אינם חלק מתנאי הפוליסה הבסיסית הם עשויים להשתנות מעת לעת, כמו כן הוספת הכיסוי מותנה באישור בכתב של חברת הביטוח, ללא קבלת אישור כאמור לא יחול כיסוי ביטוחי. המידע המופיע בטבלה זו הינו הידוע לנו ומתעדכן על ידנו ככל שניתן. בכל מקרה של סתירה בין המידע כאן לבין המידע בפוליסת הביטוח, המידע שבפוליסת הביטוח יגבר.

תנאי התכנית (מתוך אתר החברה)
בתוכנית זו ניתן לרכוש הרחבה לביטוח המקיף לרכב, המעניקה כיסוי ביטוחי לנהיגת כל נהג מעל גיל 16 ו-9 חודשים בכפוף לתנאי וחריגי הפוליסה.
הרחבה זו ניתנת לרכישה לתקופה של עד שבעה ימים, וניתנת לרכישה עד 15 פעמים במהלך תקופת הביטוח המקיף.
הכיסוי יכנס לתוקף ממועד הרכישה באתר או ממועד עתידי שהתבקש לפי העניין. מובהר בזאת כי אין כיסוי לתאונה, קודם לרכישת הביטוח. ניתן לקבוע מועד כניסה לתוקף עתידי, עד שלושה ימים קדימה.
ככל שהפוליסה שולמה במקור בהוראת קבע, דמי הביטוח בגין הרחבה זו יגבו באמצעות אותה הוראת קבע. דרישת התשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי תבוצע בשני לכל חודש, ובהוראת קבע בנקאית תבוצע בתשיעי לכל חודש.
ככל שתשלום הפוליסה במקור בוצע בדרך שאינה הוראת קבע, ניתן לבצע את התשלום עבור כיסוי זה באמצעות כרטיס אשראי. דרישת התשלום בכרטיס אשראי מוצגת בשני לחודש.
התשלום בפועל בהתאם לתאריך חיוב האשראי של הלקוח מול חברת האשראי.
מובהר כי הרחבה זו הינה לבחירת המבוטח, והוא רשאי לבחור בה או לוותר עליה מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הביטוח המקיף הבסיסיים, כפי שנרכשו על ידי המבוטח.

 

רכב
page loader

מחפשים לך ביטוח משתלם....

המערכת מאתרת עבורך הצעות משתלמות ממגוון חברות ביטוח:

ההצעות באתר כוללות הנחות מיוחדות ופירוט תנאי הביטוח באופן הכי שקוף שיש.

נגישות