שליחת עבר ביטוחי לרכב

חזרה לשירות הלקוחות >

שליחת אישור עבר ביטוחי לפוליסה שלך:

בכל רכישת פוליסת ביטוח רכב רכוש, חובה להעביר לחברה המבטחת בסמוך לרכישה אישור על העבר הביטוחי כפי שהוצהר על ידי המבוטח בעת רכישת הפוליסה.
אסור להסתיר מחברת הביטוח קיום תביעה,
חייב להעביר אישורים על הרכב המבוטח בתקופת הבעלות על הרכב, אם הרכב חדש אצלך אז ניתן להעביר אישורים על כלי רכב קודמים.
חובה לצרף למסמכים גם צילום רשיון רכב או אישור העברת בעלות.
בכל פניה יש לציין את מספר הרכב המבוטח אצלנו כדי שנוכל לשייך את המסמך לפוליסה הנכונה.

משווים וחוסכים

אנו מאתרים עבורך הצעות ממגוון חברות ביטוח